A hatékony célcsoportelérés alapja - Gemius

2021. december 9.

Online megjelenések esetén a legfontosabb cél, hogy a hirdetés eljusson a meghatározott célcsoporthoz. Ez már a tervezési szakaszban is elengedhetetlen tényező, épp ezért számunkra nagyon fontos, hogy minden esetben objektíven, kutatási adatokkal tudjuk alátámasztani a weboldalaink létjogosultságát az ajánlatainkban. Célcsoport szűréseink és kutatási anyagaink alapját a Gemius auditált közönségmérő rendszerből kinyert adatok képezik. 
A továbbiakban kitérünk arra, hogy mi is pontosan a Gemius, milyen módszerrel gyűjt adatokat és a célcsoportokra szabott sitelistát milyen szűrési paraméterek mentén tudjuk összeállítani.

Gemius kutatási cél és módszertan1

A Gemius lengyel cég, mely a DKT (Digitális Közönségmérési Tanács) megbízásából sok más európai ország mellett végzi a magyar piac számára is a digitális mérést.
Az adatokat a Gemius egy panelkutatás segítségével gyűjti össze. A kutatás fő célja, hogy forgalom-és közönségmérést biztosítson az online médiafelületekről, melynek eredménye egy, a piaci szereplők által használható adatbázis. 
A paneles adatgyűjtés során kérdőíves adatfelvételt készítenek a mért weboldalakon, melynek keretében a mérésben résztvevő weboldalak látogatóinak véletlenszerűen kiválasztott tagjai számára egy kérdőív ugrik fel. A webkérdőívek demográfiai kérdéseket tartalmaznak, a kitöltők profiljai tárolásra kerülnek, ezáltal ők paneltagokká válnak. A tagok szocio-demográfiai összetétele megfelelően tükrözi a hazai 15 év feletti internetezők összetételét, tehát a panel a legfontosabb szocio-demográfiai változók (pl. nem, életkor) szerint reprezentatív az alapsokaságra. E minta viselkedése alapján becsülnek adatokat a teljes internetező populációra. 
A közönségmérési adatok publikálására és elemezésére az e.Gemius névre hallgató szoftver szolgál. Innen a médiatervezéshez szükséges komplex elemzések is kinyerhetők, így meg lehet mondani egy weboldal valós látogatóinak számát, a látogatók demográfiai és fogyasztási változók mentén történő eloszlását, de akár azt is, hogy mekkora a keresztlátogatottság két weboldal között.

Célcsoportok meghatározása az elérhető szűrési paraméterekkel

Ajánlataink alapját – amennyiben külön kérés nem érkezik más jellegű szelektálásra – a Gemius szűréssel összeállított sitelista képezi. Alapesetben a piaci benchmarknak megfelelően 100+ affinitású oldalakat válogatunk össze, ezzel biztosítva, hogy az adott sitemixen a célcsoport magasan koncentráltan, kicsi meddőszórással legyen elérhető. Amennyiben az adott kampány esetén még magasabb koncentrációjú elérés szükséges, előzetes egyeztetés után magasabb affinitási mutatóval rendelkező oldalakból állítjuk össze az oldallistát.

23 fő változó alapján tudjuk szűrni a kutatásban résztvevő felhasználókat:

•    Újságolvasás gyakorisága
•    TV nézés gyakorisága
•    Nem 
•    Kor
•    Iskolai végzettség
•    Egy háztartásban élők száma
•    Gyerekek száma
•    Háztartás felszereltsége
•    Egyéb tulajdonban lévő tárgyak és szolgáltatások
•    Tulajdonban lévő autók száma
•    Főbevásárló (igen/nem)
•    Főkereső (igen/nem)
•    Megye
•    Település jellege
•    Esomar ABC státuszmutató 
•    Foglalkoztatottság
•    Foglalkozás típusa 
•    Település nagysága
•    Régió
•    Munkahely iparági szektor alapján
•    Munkahely mérete (dolgozók száma)
•    Internet használat helye
•    Használt média típusa

A szűrések szabadon kombinálhatók, tehát összetettebb kritérium rendszer szerint is szegmentálhatjuk a felhasználókat. Például a 18-49 év közötti ABC státuszú, városi nők esetén a szűrések beállítása a következőképpen alakul:

 -  Nem: nő
 -  Kor: 18-49
 -  Esomar ABC: ABC1C2
 -  Település jellege: Budapest, megyeszékhely, egyéb város

A célcsoport nem minden esetben sorolható be egyértelműen az elérhető szűrési paraméterek közé, ez főleg specifikusabban meghatározott perszónák esetén fordul elő. Ebben az esetben, vagy tematika alapján lehetséges sitemixet összeállítani, vagy a meglévő paramétereket alkalmazva közvetetten meghatározható a célcsoport. Például Gamer perszóna esetén feltételezhető, hogy a felhasználó rendelkezik asztali számítógéppel/laptoppal/játékkonzollal, 30 évesnél fiatalabb és nagy valószínűséggel férfi. Ezeket a szűréseket alkalmazva tehát feltételesen meghatározhatjuk a célcsoportot úgy is, hogy konkrét, erre vonatkozó paraméter nincs a felsoroltak között.

A sales@infinety.hu e-mail-címen örömmel várjuk megkeresését, hogy megtaláljuk a kampányhoz leginkább illő célcsoport szűrést. 

https://www.dkt.hu/m%C3%B3dszertan, http://www.gemius.hu/rolunk.html